Dio Horia ← Return to exhibitors

Artists

 • Maja Djordjevic
 • Hulda Guzmán
 • Iliodora Margellos
 • Olga Migliaressi-Phoca
 • Selma Parlour
 • Aleksandar Todorovic
 • Matthew Palladino
 • Spyros Aggelopoulos

Artists at Untitled, 2018

 • Maja Djordjevic
 • Hulda Guzman
 • Iliodora Margellos

Staff

 • Marina Vranopoulou
 • Constantinos Tsetsos
 • Thomas Megoulis
Close

{{ weather.location }}, {{ weather.description }}, {{ weather.fahrenheit }}°F, {{ weather.celcius }}°C, humidity {{ weather.humidity }} %, wind {{ weather.wind }} m/s, sunrise {{ weather.sunrise }}, sunset {{ weather.sunset }},
current time {{ currentHour }}:{{ currentMinute }} {{ currentDaypart }}